Ämne - Skolverket

The program helped users input and manipulate a matrix of five columns and 20 rows. The first version was not very "powerful" so Bricklin recruited an MIT acquaintance Bob Frankston to improve and expand the program. Bricklin calls Frankston the "co-creator" of the electronic spreadsheet. Frankston created the production code with faster speed ... kalkylprogram the spreadsheet ; the spreadsheet program – An application commonly used for budgets, forecasting, and other finance-related tasks that organizes data values using cells, where the relationships between cells are defined by formulas. Hej! Jag har en tabell med Namn i 1a kolumnen. Därefter följer 12 kolumner, en för varje månad. Dessa kolumner är fyllda med värden. Min fråga är hur kan jag mha formel tar fram såväl det största värdet och samtidigt få Namnet. Ex: I det här exemplet vill jag alltså kunna se att det är Christina ... Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. kalkylprogram the spreadsheet ( spreadsheet program ) – An application commonly used for budgets, forecasting, and other finance-related tasks that organizes data values using cells, where the relationships between cells are defined by formulas.

[index] [773] [1346] [7698] [1172] [1270] [7757] [4142] [2291] [4431] [7360]

https://forex-sweden.mining-logix.pw