‎Råvara on the App Store

Argentina importerar sojabönor från USA för första gången på 20 år, landet är världens största exportör men torka i kombination med handelskriget mellan Kina och USA gör att inhemskt odlade bönor skeppas till Kina medan fabrikerna som gör bönmjöl och olja importerar råvara från USA

Argentina importerar sojabönor från USA för första gången på 20 år, landet är världens största exportör men torka i kombination med handelskriget mellan Kina och USA gör att inhemskt odlade bönor skeppas till Kina medan fabrikerna som gör bönmjöl och olja importerar råvara från USA submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]

Finns det några svenska bönder här? Vad odlar ni och varför?

Har åkt förbi en massa åkrar och fält med diverse plantor och grönska som börjar växa upp så här års. Rätt som det var så slog det mej när jag såg ett stort fält av rapsblommor och tänkte på att priset av att en 1L flaska rapsolja inte kostar mer än ca: 20 kr. Hur mycket flora krävs det inte för att göra 1 liter av olja? Hur kan man gå plus på ett fält av raps när det skall inkluderas transport, prodution och mällanhänder i en vara så som t.ex. rapsolja?
Det kan inte vara mer än ett par enstaka kronor man tjänar in på en sådan råvara, eller finns det något slags ekonomiskt stöd för att odla dessa produkter från regeringen?
Mycket frågor på en gång, någon som har lust att sätta kork på min nyfikenhet i ämnet?
submitted by Hightastic to sweden [link] [comments]

Tror sca skall upp till 90-120kr

Holmen, 34,9 miljarder kr i börsvärde med skog på ca 1 miljon hektar = 34000kha Sca, 52 miljarder i börsvärde med skog på 2,6 miljoner hektar = 20000kha
om man ska värdera bolagen lika, för de har enligt mig samma förutsättningar som att de sysslar med samma saker, så (om jag räknat rätt) skall sca upp till ca 88miljarder i börsvärde.(125kaktie). Men säg att skogen i norra sverige värderas till 25000kha = 65miljarder i börsvärde (92kaktie) så jag tror vi landar någonstans där. :)
submitted by Krokfors to Aktiemarknaden [link] [comments]

Sverige/Riksbanken bör köpa upp ett oljelager

Oljepriset håller på att krasha. Det finns flera orsaker till detta men en är de senaste årens ökade produktion av okonventionell olja i USA. Priserna är nu så låga att många investeringar i ny oljeproduktion inte kan motiveras. Vi närmar oss helt enkelt en botten i en råvarucykel. Priserna kommer antagligen öka igen om en tid. Vi befinner oss således i ett läge där det är attraktivt för Sverige att köpa på sig en ordentlig oljereserv. Det finns flera orsaker till att vi bör ha en oljereserv.
1) Olja är en av de absoluta grundstenarna till det moderna samhället. Skulle världen genomgå och större kris/krig så är det sannolikt att olja blir svåråtkomligt. Om vi har olja i egna lager kan Sverige klara sig mycket bättre i en sådan situation.
2) Den största delen av oljan produceras i mellanöstern eller i andra politiskt instabila länder. Det är enkelt att se ett stort antal politiska scenarion som kan leda till minskad produktion och en ökning av oljepriset. Utan egen olja är Sverige känsligt för oljeprischocker, med oljelager har vi resurser att inte drabbas akut.
3) Riksbanken har en valuta och guldreserv för att kunna garantera funktionen på de finansiella marknaderna. Olja är en råvara som passar in i en sådan portfölj och som kan behålla sitt värde även om världen går in i ett läge med ökad inflation. Riksbankens reserv blir mer motståndskraftig om den är mer differentierad.
4) Att det finns mycket olja lagrad runt om i världen minskar svängningarna (och sänker) oljepriset. Det är något som gynnar en oljekonsumentnation som Sverige.
2013 lånade Riksgälden upp 100 miljarder för att Riksbanken skulle kunna öka sin valutareserv. En liknande övning borde kunna ske idag, fast att riksbanken köper olja.
submitted by Martin81 to svenskpolitik [link] [comments]

De politiska och ekonomiska effekterna av en snabbt förändrad befolkningsmängd

Letade efter en situation som kan lära oss något om effekten av snabba "slumpmässiga" förändringar i befolkningsmängd, alltså en situation där befolkningen förändrats utan att det funnits ett ekonomiskt tryck i någon riktning för en sådan förändring (e.g. i Norrland finns det ett ekonomiskt tryck att bege sig till storstäder p.g.a. bättre förutsättningar för människor att producera till ett högre värde, under utvandringstiden fanns det ett ekonomiskt tryck att bege sig från missväxtens Sverige till en outforskad och bördig landmassa i väster, så dessa är inte applicerbara).
Anledningen till att jag letade efter detta är att jag misstänker att om befolkningen snabbt minskar p.g.a. en "slumpmässig" förändring kommer det leda till att den ekonomiska situationen hos de som blir kvar snabbt förändras i positiv riktning, vilket leder till politiska förändringar. På samma vis, om befolkningen snabbt ökar p.g.a. en "slumpmässig" förändring kommer det leda till att den ekonomiska situationen hos de som bodde där från början snabbt förändras i negativ riktning, vilket också det leder till politiska förändringar. Detta förutsätter att samhället som förändringen sker i har någon form av infrastruktur eller tillgångar innan befolkningsförändringen sker.
Det bästa exemplet jag kunde hitta var följderna av pesten i Europa under 1300-talet. Utdrag ur texten:
Efter digerdöden förbättrades folks levnadsvillkor. Kanske så många som hälften av Europas befolkning dog. Kött blev ett mycket vanligare födoämne för folk i gemen då kreaturskötseln fick ett nytt uppsving på jordar som övergivits. Boskapen drabbades inte av pesten, och det var färre människor som skulle dela på födan. Åkermarken och spannmålen räckte åt alla. De magraste markerna behövdes inte längre som åkermark, och där växte skogen upp på nytt och gav trä, som var en viktig råvara för fartyg, byggnader och medeltida redskap och maskiner.
Folkminskningen ledde till brist på arbetskraft. Godsägarna tvingades ta hänsyn till böndernas krav på höjda löner och förbättrade villkor. Bönderna kunde alltmer välja mellan olika arbetstillfällen och blev på så sätt rörligare och självmedvetna. Motsättningar uppstod mellan bönder och godsägare, som med tiden ledde till bondeuppror på flera håll i Europa. I Östeuropa, som var relativt förskonat från smittan, gick istället bönderna till att bli mer livegna.
I detta fall var tillgångarna som byggts upp bl.a. åkermark och kreatur, vilket ledde till höjda löner och förbättrade villkor samt fler politiska förändringar. Relevansen för den politiska diskursen i Sverige är att jag nu anser att det sker en snabb förändring i befolkningsmängd åt andra hållet. Således torde förändringen leda till i genomsnitt försämrade levnadsvillkor och att arbetare i mindre grad kan välja mellan arbetstillfällen. Verkar mina resonemang rimliga?
submitted by WorkOfDreaming to svenskpolitik [link] [comments]

Jennys råvara: rotfrukt - Nyhetsmorgon (TV4) Exceptionell Råvara Exceptionell råvara Smakmöte S2:A3 Skräp - resurs eller råvara? Wood Fusion by Råvara, Swefair, Kvarnen Studio and Senab

Från råvara till färdig produkt Transporten Mejeri Skogen Pastörisering 72–76° C i 15 sekunder Lagstadgat krav Gården Svensk mjölks projektarbete Separering Transport Mjölken: ko -> Mejeri Kartong: skog -> återvinning Från ko till mjölk Kor mjölkas Standardisering • Lättmjölk • klimatsmart råvara. Animalieproduktionen står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av kött är därför – oavsett var och hur det har producerats – förknippad med stor klimatpåverkan. De höga växthusgasutsläppen från produktionen av kött beror till största delen på att det går åt ... Råvara-appen. Vi gör det smidigt för dig. Beställ enkelt din mat direkt i mobilen med vår app. Den finns att ladda ner på App Store eller Google Play. En push-notis skickas till dig när din beställning är klar. Enjoy! Finally! Now you can to order your favorite dishes from Råvara as catering – choose between delivery to adress or pick up. Please note that you need to order for at least 1000 SEK one day in advance. We have now fixed the bug which caused a crash when you used a discount code or gift card in the app. "It’s easy to pile a lot of gain into a preamp, but very difficult to take that and make it stable and dynamically responsive. Very few amp designers do this trick as well as Paul Rivera."

[index] [4844] [3569] [1375] [6674] [3442] [3036] [1497] [1191] [1392] [4164]

Jennys råvara: rotfrukt - Nyhetsmorgon (TV4)

Wood Fusion was a complementing event for the Wood Products & Technology fair in Gothenburg focusing on strategic targets groups! mainly architects and designers The result 11 817 visitors an ... En film om ett steg i kaffets livscykel, råvaran. Beskriver kaffebönan och arbetsförhållanden på en kaffeplantage. Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-02-23: Fredrik Erikssons köksskola: Den här veckan och nästa har Jenny och Steffo fått välja råvara. Nyhetsmorgon är TV4:s morgonprogram som funnits i rutan ... Havets supermat - tången! Det trendar i matvärlden just nu och beskrivs också som framtidens mat. Kocken Sofia B Olsson och tångdykerskan Karolina Martinson ... Smakmöte för Exceptionell råvara, den 22 oktober, provning med kockar och bedömning av råvaror samt intressanta föreläsningar med fokus på svenskt och kött.

https://forex-sweden.forex.wf